De alledaagse en de geplande stad

€ 20,38 per stuk
€ 19,36 per eenheid bij minimaal 10 stuks
€ 18,34 per eenheid bij minimaal 30 stuks


+

Over identiteit, plek en thuis
Arnold Reijndorp / Leeke Reijnders
De belevingswereld van bewoners en gebruikers vormt de alledaagse stad; de geplande stad is het beleidssterrein van overheid en instituties. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

ISBN 97890 9506 8266

doorgaan-knop