Studiedag: De groene kracht van de naoorlogse stadswijk

Het groen is in de naoorlogse wijken royaal aanwezig, maar zo is de algemene opinie: het is verwaarloosd en het functioneert niet meer, omdat het niet is aangepast aan een veranderende bevolking en een veranderend gebruik. Toch biedt het groen nog steeds een grote potentiële kwaliteit die in de transformatie van deze wijken onvoldoende wordt benut.

Een dag voor landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, beleidsmakers, procesmanagers, wijkmanagers en ontwikkelaars. En ieder betrokken bij de vernieuwing van de naoorlogse wijken vanuit (lokale) overheid, corporatie, projectontwikkelaars, adviesbureaus en bewonersondersteuning.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s