Uitkomst

Duidelijk is dat veel publieke ruimtes, die in juridische zin voor openbaar doorgaan in de praktijk vaak niet als publiek fungeren. In publieke ruimte ontwikkelt zich een spel, en soms ook strijd, over de vormgeving van een gedeeld territorium. Meer aandacht wordt bepleit voor de alledaagse praktijken van gebruik, beheer en toe-eigening. Plekken hebben 'eigenaren' nodig, die ook na de feestelijke opening zorgen voor permanent beheer en onderhoud. Normaal 'stadsbeheer' is onvoldoende om buitenruimte succesvol te laten zijn. Deze publicatie nodigt ontwerpers, beheerders, overheden, corporaties en ontwikkelaars uit om met nieuwe, frisse ogen naar het complexe maar intrigerende spel in de publieke ruimte te kijken.

> Bestellen

Abonneer u nu op de nieuwsbrief over onze publicaties en programma’s